Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 17.9.2014

Asiantuntijaryhmien suosituksia Horisontin seuraavaa työohjelmaa varten julkaistu

Horisontti 2020 -ohjelmassa on mukana useita itsenäisiä asiantuntijaryhmiä (Advisory Groups), jotka neuvovat ja avustavat komissiota tutkimus- ja innovaatio-ohjelman toteutuksessa. Asiantuntijoiden tehtävänä on listata niitä haasteita ja osa-alueita, joihin Horisontti 2020 -ohjelman tulisi tulevaisuudessa keskittyä. Useat asiantuntijaryhmät ovat nyt julkistaneet suosituksensa vuoden 2016 - 2017 työohjelmaan liittyen. Komissio käyttää näitä suosituksia hyödykseen suunnitellessaan tulevaa työohjelmaa, joten raportit voivat antaa vihjeitä siitä, mitä hakuja Horisontti-ohjelmassa on tulevaisuudessa avautumassa.

Julkaistuja raportteja voi käydä lukemassa EURIDA Reseach Management -palvelun verkkosivuilta, jonne on koottu myös tietoa raportteja tuottavista asiantuntijaryhmistä.

Lisätietoa:
Asiantuntijaryhmät ja julkaistut raportit EURIDA:n verkkosivuilla

Tietoa asiantuntijaryhmistä komission verkkosivuilla