Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Maaseudun kehittäminen | 10.9.2014

ERRIN:n ja ERIAFF:n hanketoimijatapahtuma Brysselissä 28.11.2014

ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) -verkoston Bioeconomy -työryhmä ja ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry) -verkosto järjestävät yhteistyönä hanketoimijatapahtuman Brysselissä ensi marraskuussa liittyen Horisontti 2020 - tutkimus- ja innovointiohjelman vuoden 2015 Societal Challenge 2 -hankehakuihin. Verkostoitumisen lisäksi tapahtumien tarkoituksena on auttaa hanketoimijoita löytämään kumppaneita hankeyhteistyötä varten. Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto on molempien verkostojen jäsen, ja toimiston jäsenyyden kautta tapahtuma on avoin Itä- ja Pohjois-Suomen alueen toimijoille.

Tapahtumaa varten kerätään nyt hankeideoita toimijoilta, jotka ovat aikeissa lähettää ehdotuspyynnön ja haluavat esitellä projekti-ideansa marraskuun hanketoimijatapahtumassa. Tulevien hankehakujen teemat ovat nähtävillä lisätiedoksi liitetyssä excel-dokumentissa, ja oman hankeideansa voi ilmoittaa esiteltäväksi täyttämällä oheisen rekisteröitymislomakkeen.
Rekisteröitymiset ja täytetty kaavake tulee lähettää perjantaihin 26.9.2014 mennessä osoitteeseen fabio.boscaleri@regione.toscana.it.

Lisätietoa:

Erikoisasiantuntija Sointu Räisänen sointu.raisanen@eastnorth.fi

Hankehakujen teemat

Rekisteröitymislomake