Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Koulutus, nuoriso ja liikunta | 27.4.2021

Komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen eurooppalaisesta lähestymistavasta mikrotutkintoihin

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen aloitteesta, joka käsittelee eurooppalaisen lähestymistavan luomista mikrotutkintojen hyväksilukemiseen EU-kansalaisten elinikäisen oppimisen ja työllisyyden edistämiseksi. Julkisen kuulemisen tavoitteena on kerätä ideoita mikrotutkintojen yhteisen eurooppalaisen määritelmän kehittämiseksi. Kuulemisen kautta kootaan yhteen vaihtoehtoja Euroopan unionin standardeiksi, joilla pyritään takaamaan mikrotutkintojen laatu ja avoimuus sekä ehdotuksia institutionaalisella, kansallisella ja EU:n tasolla toteutettaviksi mikrotutkintoja koskeviksi toimiksi.

Mikrotutkintoja koskevan eurooppalaisen lähestymistavan luomisella pyritään laajentamaan EU-kansalaisten oppimismahdollisuuksia ja tekemään elinikäisestä oppimisesta mahdollisuus kaikkialla EU:ssa. Julkinen kuuleminen on avoinna 13. heinäkuuta 2021 klo 23.59 (CEST) asti. Kuuleminen on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä 30. huhtikuuta 2021 alkaen.

Lisätietoja:
Mikrotutkintoja koskeva julkinen kuuleminen
Komission tiedote julkisen kuulemisen avautumisesta
Tietoa mikrotutkinnoista ja mikrotutkintoja koskevan aloitteen etenemisestä (suomeksi)