Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Koulutus, nuoriso ja liikunta | 29.3.2021

Uusi Erasmus+ ohjelma on julkaistu sekä työohjelma vuodelle 2021 on hyväksytty

Euroopan komissio on hyväksynyt Erasmus+ ohjelman (2021–2027) sekä sen ensimmäisen vuotuisen työohjelman. Uuden ohjelman budjetti on 26,2 miljardia euroa, jota täydennetään noin 2,2 miljardilla eurolla EU:n ulkoisen toiminnan rahoitusvälineistä. Ohjelma pyrkii olemaan entistä osallistavampi sekä tukemaan vihreää ja digitaalista siirtymää eurooppalaista koulutusaluetta koskevan aloitteen mukaisesti. Tämän lisäksi siinä painotetaan globaalista osaamista ja eurooppalaisia arvoja. 

Uudesta Erasmus+ -ohjelmasta tarjotaan mahdollisuuksia ulkomaisiin opiskelujaksoihin, harjoitteluun, oppisopimuskoulutukseen ja henkilöstövaihtoon kaikilla koulutukseen, nuorisoon ja urheiluun liittyvillä aloilla. Siihen voivat osallistua koululaiset, korkeakoulujen opiskelijat, ammatilliset opiskelijat, aikuisopiskelijat, nuorisovaihtoon osallistuvat, nuorisotyöntekijät ja urheiluvalmentajat. Liikkuvuuden osuus budjetista on 70 prosenttia, ja sen lisäksi uudesta Erasmus+ -ohjelmasta investoidaan myös rajat ylittäviin yhteistyöhankkeisiin. 

Erasmus+ -ohjelma (2021–2027) koostuu seuraavista ominaisuuksista:

  • Osallistava Erasmus+: tarjotaan entistä parempia tilaisuuksia ihmisille, joiden mahdollisuudet ovat heikommat, esimerkiksi erilaisista kulttuurillisista, yhteiskunnallisista ja taloudellisista taustoista tuleville sekä maaseudulla ja syrjäisillä alueilla asuville. Uutena ovat koululaisten henkilökohtaiset ja luokkavaihdot sekä aikuisopiskelijoiden liikkuvuus. Ohjelma on entistä kansainvälisempi ja sen puitteissa tehdään yhteistyötä kolmansien maiden kanssa
  • Digitaalinen Erasmus+: Pandemia on tuonut esiin tarpeen vauhdittaa koulutusjärjestelmien digitalisaatiota. Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan digitaalitaitojen kehittämistä digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman mukaisesti. Siitä tarjotaan korkealaatuista digitaalista koulutusta ja vaihtoja esimerkiksi eTwinning-verkoston, kouluopetuksen eurooppalaisen verkkofoorumin ja Euroopan nuorisoportaalin kautta sekä kannustetaan harjoittelua digitaalisektorilla
  • Vihreä Erasmus+: Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti Erasmus+ -ohjelmasta tarjotaan kannustimia osallistujille, jotka käyttävät kestäviä liikennemuotoja. Siitä myös investoidaan hankkeisiin, joilla edistetään tietoa ympäristökysymyksistä ja helpotetaan ilmastokriisin lieventämiseen liittyvää tiedonvaihtoa.
  • Nuorten Erasmus+: DiscoverEU-aloitteesta tulee olennainen osa Erasmus+ -ohjelmaa ja siitä tarjotaan 18-vuotiaille mahdollisuus saada matkakortti ja matkustaa junalla Euroopassa sekä tutustua muihin kulttuureihin.


Erasmus+ -ohjelman haut vuodelle 2021 on myös julkaistu ja suurin osa niistä sijoittuu touko-kesäkuun vaihteeseen. Suomen opetushallitus järjestää huhtikuussa hakuneuvontatilaisuudet suomalaisille korkeakouluille eurooppalaisesta liikkuvuudesta, kumppanuushankkeista ja Erasmus Mundus -toiminnoista. Keväällä 2021 Erasmus+ -rahoitusta on haettavissa sekä kumppanuushankkeille että pienimuotoisille kumppanuushankkeille. Korkeakoulusektorilla pienimuotoisia kumppanuushankkeita ei rahoiteta. 

Lisätietoja: 

Komission tiedote
Erasmus+ vuoden 2021 toimintakauden haut koostetusti
Erasmus+ -ohjelman 2021-2027 -tietokooste
Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpanoa koskeva vuoden 2021 työohjelma
Opetushallituksen Erasmus+ yhteistyöhankkeiden hakuinfot
Erasmus+ -ohjelman verkkosivut