Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Alue- ja kaupunkipolitiikka | 11.3.2021

Liity mukaan Euroopan kiertotalouskaupunkeihin!

Euroopan kiertotalouskaupunkien julistus julkaistiin vuonna 2020. Julistuksen allekirjoittaneita kaupunkeja on ympäri Eurooppaa ja Itä- ja Pohjois-Suomesta mukana on Oulun kaupunki. Mukana olevat kaupungit ovat sitoutuneet yhdessä edistämään siirtymistä kohti kiertotaloutta. Julistus pohjautuu Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (European Green Deal) täytäntöönpanoon ja sen kiertotalouden toimintasuunnitelmaan. Kaupunkien yhteistyö on rahoitettu Horisontti 2020-puiteohjelmasta.

Julistuksen tarkoituksena on:
- antaa paikallis- ja aluehallinnoille eri puolilla Eurooppaa mahdollisuus viestiä sitoumuksistaan kohti kiertotaloutta
- tarjota yhteinen näkemys siitä, mikä on ´kiertotalouskaupunki´
- korostaa paikallis- ja aluehallinnon keskeistä roolia siirtymävaiheen toteuttamisessa
- luoda yhteisö, jonka kautta voidaan jakaa kokemuksia, haasteita ja onnistumisia

Kaupunki- ja aluehallinnoilla on keskeinen rooli kiertotalouden tavoitteiden saavuttamisessa, sillä niillä on merkittävä vaikutus ilmastonmuutoksen edistämisessä sekä jätteiden synnyssä ja materiaalien kuluttamisessa. Julistuksen tarkoituksena on varmistaa, että kaupunkien sitoumukset ja visio ovat kunnianhimoisia, mutta saavutettavia, ja ne vastaavat kiertotalouden siirtymän asettamiin tarpeenmukaisiin toimiin.

Onko kaupunkisi tai alueesi kiinnostunut allekirjoittamaan kiertotalouskaupunkien julistuksen? Lisätietoja voit kysyä osoitteesta: info@circularcitiesdeclaration.eu

Lisätietoja:

Euroopan kiertotalouskaupunkien julistuksen verkkosivut
Euroopan kiertotalouskaupunkien julistus