Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Alue- ja kaupunkipolitiikka | 10.3.2021

Älykkään erikoistumisen strategioiden vaikuttavuusarviointia käsittelevä raportti on julkaistu

Euroopan komission Yhteinen tutkimuskeskus (JRC) on julkaissut raportin, joka käsittelee älykkään erikoistumisen strategioiden vaikuttavuusarviointia. 12 aluetta eri puolilta Eurooppaa osallistui vuoden 2020 maaliskuun ja joulukuun välisenä aikana selvitystyöhön, jonka tavoitteena oli kerätä tietoa alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden mahdollisista vaikutuksista aluehallinnon päätöksenteon ja innovaatioekosysteemien laatuun sekä kasvun sekä työpaikkojen syntymiseen. Tuoreessa raportissa esitellään ja analysoidaan tämän työskentelyn keskeisiä tuloksia. Raportissa on viitattu Lapin toimiin älykkään erikoistumisen toteuttamisessa.

Älykkään erikoistumisen strategioiden täytäntöönpanon tuottamien muutosten vaikutukset voidaan täysin hahmottaa vasta 10-15 vuoden kuluttua niiden toteuttamisesta. Tästä huolimatta raportti osoittaa, että älykkään erikoistumisen käsite nähdään keskeisenä teollisuuden uudistumisen mahdollistajana, joka tuo yhteen sidosryhmät ja kansainvälisten arvoketjujen edistämisen. Älykkään erikoistumisen kokeiluilla voi olla keskeinen rooli uusien ja innovatiivisten toimien kehittymisessä. Uudet näkökulmat voivat auttaa alueita löytämään uusia mahdollisuuksia ja tavoittelemaan uusia kehityspolkuja, jotka vievät kohti kestävämpää ja osallistavampaa kasvua.

Älykäs erikoistuminen on Euroopan unionin vuonna 2012 lanseeraama poliittinen konsepti, jossa alueet tunnistavat tietoon pohjautuen omat vahvuutensa ja tulevaisuuden kasvualueensa sekä kokoavat niiden pohjalta älykkään erikoistumisen strategian (S3: Smart Specialisation Strategy), jonka toteuttamiseen ne kohdistavat resursseja. Yhteistyön kautta tavoitellaan innovaatioita, investointeja, kasvua ja työpaikkoja, sekä vahvistetaan julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä.

Lisätietoja:
JRC:n julkaisu