Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Ympäristö, energia ja liikenne | 3.3.2021

Teollisuuden päästöjä koskeva julkinen kuuleminen on avoinna 23. maaliskuuta asti

Teollisuuden päästöjä koskeva julkinen kuuleminen on avoinna 23. maaliskuuta asti. Aloitteen tarkoituksena on päivittää Euroopan unionin teollisuuden päästöjä koskevaa sääntelyä, jotta teollisuuden toiminta voi jatkua tavalla, joka edistää ympäristön tilan kohentumista.

Nyt kuultavana oleva aloite tukee vihreän kehityksen ohjelman saasteettomuustavoitteita sekä EU:n energia-, ilmasto- ja kiertotalouspolitiikkaa. Aloitteen tavoitteena on vähentää luonnonvarojen käyttöä ja jätteen syntymistä sekä edistää kierrätysmateriaalien käyttöä. Näin varmistetaan, että teollisuudessa käytettävät menetelmät edistävät EU:n talouden kestävyyttä sekä vähentävät ympäristön kuormitusta, minkä odotetaan vaikuttavan myös kansanterveyden paranemiseen.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on vähentää EU:n ympäristövaikutuksia, mukaan lukien sen ilmastovaikutukset. Teollisuuden osuus syntyvistä päästöistä on huomattava, joten myös sen on tehtävä osuutensa tavoitteiden saavuttamiseksi. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma sitoo komissiota tarkistamaan EU:n olemassa olevat toimenpiteet, joilla pyritään puuttumaan suurten teollisuuslaitosten aiheuttamiin ympäristöhaittoihin ja siihen, miten teollisuuden toiminta saadaan yhdenmukaiseksi unionin ilmasto-, energia- ja kiertotalouspolitiikan kanssa. Nykyinen Teollisuuden päästödirektiivi (IED) ei kaikilta osin vastaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman vaatimuksia.

Teollisuuden päästöjä koskeva julkinen kuuleminen on käynnissä 22.12.2020-23.3.2021. Julkisen kuulemisen tavoitteena on antaa kaikille sidosryhmille mahdollisuus esittää näkemyksensä parhaista vaihtoehdoista, ennen kuin komissio viimeistelee ehdotuksensa. Kuuleminen on avoin kansalaisille ja organisaatiolle kaikissa jäsenvaltioissa.

Lisätietoja:
Teollisuuden päästöjä koskeva julkinen kuuleminen
Teollisuuden päästöjen yhdennettyä ehkäisemistä ja vähentämistä koskeva direktiivi - IED