Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Alue- ja kaupunkipolitiikka | 22.2.2021

Komissio on hyväksynyt EU:n Itämeri-strategian päivitetyn toimintasuunnitelman

Euroopan komissio on hyväksynyt EU:n Itämeri-strategian päivitetyn toimintasuunnitelman 17.2. Päivitetyllä toimintasuunnitelmalla pyritään tehostamaan rajat ylittävää yhteistyötä Itämeren alueella ja se keskittyy vahvasti vihreään ja digitaaliseen siirtymään hyödyntäen NextGenerationEU -elvytyspakettia. Tämän lisäksi siinä yhdenmukaistetaan politiikkatoimia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Päivitetyssä toimintasuunnitelmassa mm. ohjataan investoinnit vuosien 2021-2027 koheesiopolitiikan ohjelmakauden mukaisesti, otetaan nuoret paremmin mukaan hallinnointiprosessiin ja esitellään yksinkertaistetumpi koordinointi- ja hallintojärjestelmä strategialle. Tämän lisäksi perustetaan Itämeren strategiapiste, jolla koordinoidaan valmiuksien kehittämistä, tietämyksen jakamista ja parannetaan viestintävalmiuksia.

Vuonna 2009 perustettu Itämeri-strategia on EU:n ensimmäinen makroaluestrategia. Sen tarkoituksena on tiivistää Itämeren alueen EU-jäsenvaltioiden välistä koordinaatiota ja kohdistaa resursseja siten, että niiden vaikuttavuus on mahdollisimman suuri. Strategian tavoitteena on alueen haasteiden ratkaiseminen ja mahdollisuuksien entistä parempi hyödyntäminen.

Lisätietoja:

Komission tiedote
Päivitetty toimintasuunnitelma
EU:n Itämeri-strategian viralliset verkkosivut