Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Alue- ja kaupunkipolitiikka | 28.01.2021

Euroopan investointipankkiryhmä ja alueiden komitea vahvistavat pitkäaikaista yhteistyötään


Euroopan alueiden komitea ja Euroopan investointipankkiryhmä ovat hiljattain lisänneet pitkäaikaista yhteistyötään hyväksymällä uuden yhteisen toimintasuunnitelman vuodelle 2021.

EIP-ryhmä, joka koostuu Euroopan investointipankista (EIP) ja Euroopan investointirahastosta (EIR), tekee laaja-alaista yhteistyötä monien Euroopan alueiden ja paikallisviranomaisten kanssa. Alueiden komitea ja EIP-ryhmä ovat sopineet vuotuisista yhteisistä toimintasuunnitelmista vuodesta 2015 lähtien.

Yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia, sillä alueiden komitea ja EIP-ryhmä jakavat toiminnassaan monilta osin samoja perustavoitteita. Yhteisiä tavoitteita ovat muiden muassa sellaisen oikeudenmukaisen ja kestävän talouden siirtymävaiheen mahdollistaminen, joka ei jätä mitään aluetta jälkeensä; kaikkien EU:n alueiden yhteenkuuluvuuden ja resilienssin vahvistaminen sekä toipuminen COVID-19: -pandemian vaikutuksista.

Suunnitelmassa esitetään EIP-ryhmän asiantuntijoiden ja alueiden komitean edustajien välistä yhteistyötä asioissa, joissa näiden toimialat risteävät. Yhteiset toimet kattavat monia politiikan aloja, kuten julkiset investoinnit ja koheesiopolitiikan, Euroopan vihreän kehityksen ohjelman sekä naapuruuspolitiikan. Uudistetussa toimintasuunnitelmassa on lueteltu laajalti monia yhteisesti toteutettavia toimia, joita ovat esimerkiksi esite EU:n jäsenyyttä hakeneiden ja unionin naapurimaiden paikallis- ja alueviranomaisten käytettävissä olevasta rahoitustuesta sekä InvestEU:n mukaisia kaupunkien ja alueiden rahoitus- ja neuvontapalveluja käsittelevä työpaja.

Yhteistoiminnan tavoitteena on lisätä tietoisuutta, löytää synergioita, parantaa politiikkaehdotuksia ja täytäntöönpanoa sekä viime kädessä auttaa tuottamaan laadukkaita EU:n tukemia projekteja. Yhteistyön kautta alueiden komitealla on mahdollisuus auttaa eurooppalaisia paikallis- ja alueviranomaisia hyödyntämään toiminnassaan EIP-ryhmän asiantuntemusta.


Lisätietoja:
Euroopan investointipankin tiedote