Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Alue- ja kaupunkipolitiikka  | 7.12.2020

EU:n alueellinen toimintasuunnitelma 2030 on julkaistu

Saksan EU:n neuvoston puheenjohtajuuskauden aluepolitiikasta vastaavat ministerit ovat julkaisseet ja hyväksyneet EU:n uuden alueellisen toimintasuunnitelman (Territorial Agenda 2030 – A future for all places). Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on edistää Euroopan alueiden ja yhteisöjen välistä tasa-arvoa sekä vihreää kehitystä. Se tarjoaa toimintakehyksen sekä kuusi pilottitoimea Euroopan alueellisen koheesion kehittämiseksi vuoteen 2030 mennessä maailmanlaajuisten kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) mukaisesti. Toimintasuunnitelmalla on kaksi päätavoitetta:

  • Oikeudenmukainen Eurooppa: tasapaino alueiden välillä, alueiden toiminnallisuuden tukeminen sekä yhdentymisen edistäminen yli rajojen  
  • Vihreä Eurooppa: terve ympäristö, kiertotalouden edistäminen sekä saavutettavuuden ja alueiden välisten yhteyksien kestävyys 

Toimintasuunnitelman tavoitteet pohjautuvat ymmärrykseen siitä, että alueiden tarpeet ja toimien vaikutukset ovat yksilöllisiä. Toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamisen osalta nähdään keskeisenä eri tasoilla tapahtuva alueiden välinen yhteistyö. Kuusi pilottitoimea tavoitteiden saavuttamiseksi tullaan toteuttamaan Saksassa, Luxemburgissa, Puolassa, Portugalissa, Norjassa sekä Sveitsissä. 

Lisätietoja: 
Territorial Agenda 2030 -verkkosivut 
Territorial Agenda 2030 -julkaisu 
Tiedote epävirallisesta ministerikokouksesta