Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 30.11.2020

Komissio on avannut Open Research Europe -alustan avoimen tutkimuksen ja vertaisarvioinnin edistämiseksi

Euroopan komission Open access -toimet pyrkivät tarjoamaan avoimen sekä ilmaisen pääsyn tieteelliseen tietoon, ja tukemaan tämän kautta eurooppalaista innovointia sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Komissio on avannut toimien alla Open Research Europe -tieteellisen tutkimuksen julkaisualustan Horisontti- puiteohjelmien projekteille. Alustan avulla mahdollistetaan muun muassa tutkimusartikkeleiden vertaisarviointi sekä tieteellisen tutkimustulosten jakaminen.
 
Open Research Europe -alustan avulla halutaan lisätä eurooppalaisen tutkimuksen läpinäkyvyyttä sekä tutkimusyhteisön että kansalaisten keskuudessa. Lisäksi sivusto pyrkii parantamaan tiedon uudelleenkäyttöä varastoimalla tutkimusaineistoa yhteiselle alustalle. Horisontti 2020 -puiteohjelman tutkimustulosten uudelleenhyödyntämisen mahdollisuuksia testataan parhaillaan käynnissä olevan Open Research Data –pilotin avulla.

Lisätietoja: 
Komission Open access -verkkosivut 
Open Research Europe -alusta 
Open Research Europe -tietosivu