Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi  | 27.11.2020

Komissio ja alueiden komitea ovat sopineet yhteisestä toimintasuunnitelmasta alueiden tutkimus- ja innovointitoiminnan tehostamiseksi

Euroopan komissio ja alueiden komitea ovat sopineet yhteisestä toimintasuunnitelmasta, jolla pyritään tehostamaan Euroopan tutkimus- ja innovointitoimintaa alue- ja paikallistasolla, sekä vastaamaan Covid-19 pandemian mukanaan tuomiin haasteisiin terveydenhuollon saralla. Toimintasuunnitelma koostuu 26 konkreettisesta toimenpiteestä alueiden innovointikapasiteetin edistämiseksi, sekä eurooppalaisen yhtenäisen innovaatioekosysteemin rakentamiseksi. Toimenpiteet jakautuvat neljän painopisteen alle:   

  • Näyttöön pohjautuva päätöksenteko aluetasolla jättämättä ketään jälkeen Euroopan digitaalisessa ja vihreässä siirtymässä; 
  • Tiivis yhteistyö eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA), eurooppalaisen koulutusalueen (EEA), digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman (DEAP) sekä Horisontti Euroopan missioiden toimeenpanossa; 
  • Tietoisuuden lisääminen ja levittäminen eri rahoitusmahdollisuuksista sekä parhaiden käytäntöjenjakaminen tutkimuksen ja innovaation, koulutuksen, kulttuurin, nuorison sekä urheilun saralla; 
  • Yhteisrahoitusohjelmat rakenne- ja investointirahastojen avulla (ESIF). 

Painopisteiden avulla pyritään tukemaan muun muassa paikallistoimijoiden innovoinnin rahoittamista sekä levittämistä. Keskeisenä osana toimintasuunnitelmaa on esimerkiksi Knowledge Exchange Platform (KEP) -aloite, jota tullaan yhdenmukaistamaan eurooppalaisen tutkimusalueen strategisiin tavoitteisiin. Yhteistyön on määrä jatkua seuraavan kahden vuoden ajan alueiden komitean, komission yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC), komission koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosaston sekä komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston välillä. 

Lisätietoja: 
Alueiden komitean tiedote 
Toimintasuunnitelman tietosivu