Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Maa- ja metsätalous, biotalous | 19.11.2020

Julkinen kuuleminen EU:n uudesta metsästrategiasta on nyt auki

Euroopan komissio pyytää palautetta EU:n uuden metsästrategian etenemissuunnitelmasta. Komissio tulee julkaisemaan uuden metsästrategian osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Strategian tavoitteena on luoda edellytykset terveille metsille Euroopassa, jotka ovat kykeneviä ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi strategia tulee edistämään EU:n ilmastotavoitteita, säilyttämään alueiden elinkeinoja sekä tukemaan kiertotaloutta. Painopisteinä tulevassa strategiassa ovat metsien suojelu ja ennallistaminen sekä niiden kestävä hoito.

Sidosryhmät voivat antaa palautetta komissiolle etenemissuunnitelmasta 4. joulukuuta 2020 asti.

Lisätietoja:
Julkinen kuuleminen: EU:n uusi metsästrategia