Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 17.11.2020

COS- CLUSTER-2020-3-0 C3 ehdotuspyyntö Euroopan klustereiden strategisen yhteistyön edistämiseksi on avoinna

Euroopan pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto EASME on avannut COS- CLUSTER-2020-3-0 C3 ehdotuspyynnön Euroopan klustereiden välisen yhteistyön edistämiseksi. 6 miljoonan euron arvoisella rahoituksella halutaan edistää European Cluster Excellence -ohjelman puitteissa klusterihallinnon huippuosaamista sekä strategisia kumppanuuksia klustereiden, ekosysteemien sekä Euroopan kaupunkien välillä. Tärkeänä osana ohjelmaa on ClusterXchange -liikkuvuusjärjestelmä, jolla tuetaan yritysten ja organisaatioiden lyhytaikaisia vaihtoja, rekrytointeja sekä seurantaa ja parannetaan näin pk-yritysten kilpailukykyä sekä maailman markkinoille pääsyä. Ehdotuspyynnöllä halutaan edistää mm. seuraavia tukikelpoisia toimia:

  • Klusterihallinnon sekä uusien palveluiden kehittäminen 
  • Klustereiden välisen ystävyystoiminnan, yhteistyön ja verkostoitumisen järjestäminen 
  • Yritystenvälisten (B2B) sekä klustereiden välisten (C2C) yhteistyöprojektien edistäminen 
  • ClusterXchange -ohjelman toteuttaminen  
  • Tiedotus- ja valistustoimet 

Ehdotuspyyntö on suunnattu toimijoille, jotka ovat rekisteröityneet Euroopan klustereiden yhteistyöfoorumille (ECCP). Rahoituksella tuetaan kahtatoista vähintään kolmen EU:n jäsenvaltion tai muiden COSME-ohjelmaan kuuluvien valtioiden välistä konsortiohanketta, jotka voivat saada rahoitusta projektilleen enimmillään 500 000 euroa. Yhteistyökumppaneita voi löytää muun muassa Euroopan klustereiden yhteistyöfoorumin verkkosivuilta. Hakijat voivat lähettää kysymyksiä ehdotuspyynnöstä osoitteeseen EASME-COSME-CLUSTER-EXCELLENCE@ec.europa.eu.

Ehdotuspyyntö on avoinna 2. helmikuuta 2021 asti täällä

Lisätietoja: 
Ehdotuspyynnön verkkosivut 
Tietoa ehdotuspyynnöstä 
Opas hakijalle