Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Alue- ja kaupunkipolitiikka | 5.11.2020

RegHub 2.0-verkoston jäsenyyden haku on avattu

Euroopan alueiden komitea (AK) on avannut haun jäsenyydelle alueellisten keskusten verkostoon (RegHub). RegHub-verkoston tavoitteena on luoda paikallinen ja alueellinen näkökulma EU:n päätöksentekoon keräämällä palautetta sidosryhmiltä. Verkosto koostuu alueiden ja kuntien yhteyspisteistä, jotka keräävät käytännön kokemuksia paikallisilta ja alueellisilta sidosryhmiltä EU:n toimintapolitiikan täytäntöönpanosta. Tiedot kerätään kuulemisissa, joissa sidosryhmät voivat antaa palautetta äidinkielellään. Palaute kerätään täytäntöönpanoraportteihin, joita AK hyödyntää EU:n toimintapolitiikan arvioinnissa.

Verkostossa on tällä hetkellä 38 jäsentä. AK:n tavoitteena on laajentaa verkostoa ja tämän vuoksi uusi haku on avattu. RegHub-verkoston jäsenyyttä voivat hakea kaikki EU:n paikallis- ja alueyhteisöt. Lisäksi alueellisen keskuksen tulee nimittää yhteyshenkilö, jonka tehtäviin lukeutuu muun muassa osallistuminen verkoston kokouksiin sekä tiedon kerääminen sidosryhmiltä kuulemisia varten.

RegHub-verkoston jäsenyyttä voi hakea 30. marraskuuta asti.

Lisätietoja:
Alueiden komitean nettisivut