Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Alue- ja kaupunkipolitiikka | 26.10.2020

Komissio on avannut Green City Accord -aloitteen Euroopan kaupungeille

Euroopan komissio on julkistanut Green City Accord -aloitteen edistämään Euroopan kaupunkien vihreämpää, puhtaampaa ja terveempää tulevaisuutta. Aloitteen avulla halutaan tukea eurooppalaisten elämänlaatua kehittämällä kaupunkeja EU:n vihreän kehityksen ohjelman ilmastotavoitteiden mukaisesti. Allekirjoittaneet kaupungit sitoutuvat puuttumaan viiteen ympäristöhaasteeseen alueillaan:

  1. Ilmanlaadun parantaminen 
  2. Veden laadun sekä sen tehokkaan käytön kehittäminen 
  3. Luonnon ja sen monimuotoisuuden säilyttäminen ja parantaminen 
  4. Kiertotalouden kehittäminen ja jätteen kokonaismäärän vähentäminen
  5. Kaupunkien melusaasteen vähentäminen 

Kaikenkokoisia kaupunkeja toivotaan liittymään mukaan haasteeseen. Aloitteeseen osallistuvat kaupungit keräävät tunnustusta ja näkyvyyttä Euroopassa ympäristötoimillaan sekä pääsevät osaksi tiedonjakoon ja neuvontaan muun muassa EU:n rahoitusmahdollisuuksista. Kaupunkien toivotaan saavuttavan asetetut tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Kuitenkin niiden odotetaan aloittavan konkreettiset toimenpiteet jo kahden vuoden sisällä sitoutumisesta asettamalla lähtötasoja sekä kunnianhimoisia tavoitteita haasteisiin vastaamiseksi. Tarkempaa tietoa aloitteesta löydät aloitteen verkkosivuilta. 

Lisätietoja:   
Green City Accord -aloitteen verkkosivut