Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 5.10.2020

EIT on avannut kolme sidosryhmien kuulemista

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on avannut kolme erillistä sidosryhmien kuulemista. Viime vuonna Euroopan komissio ehdotti uutta strategista kehystä ohjaamaan EIT:n strategista innovaatio-ohjelmaa vuosille 2021–2027. Strategisen kehyksen mukaisesti EIT:n tavoitteena on vahvistaa aluekehitystoimia sen alueellisen innovaatiojärjestelmän (EIT RIS) avulla. Lisäksi tavoitteena on käynnistää uusia toimia Euroopan korkeakoulujen innovaatiokapasiteetin lisäämiseksi sekä parantaa EIT:n avoimuutta ja osallistavuutta. Avoinna olevat sidosryhmäkuulemiset pohjautuvat näihin tavoitteisiin.

Kuulemisiin voi vastata seuraavista linkeistä:

Vastausaikaa kaikkiin kolmeen kuulemiseen on 15. marraskuuta 2020 asti.

Lisätietoja:
EIT:n nettisivut