Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 1.10.2020

Komissio on julkaissut tiedonannon uudistetusta ERA:sta, uuden digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman sekä etenemissuunnitelman eurooppalaiselle koulutusalueelle

Euroopan komissio on julkaissut Euroopan tutkimus-, innovaatio- ja koulutustoimintaan liittyen kolme strategista kokonaisuutta, joihin lukeutuvat: 

  • Tiedonanto uudistetusta eurooppalaisesta tutkimus- ja innovointialueesta (ERA)
  • Uusi digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma
  • Etenemissuunnitelma eurooppalaiselle koulutusalueelle (EEA) 

Uusi eurooppalainen tutkimus- ja innovointialue perustuu huippuosaamiseen sekä lahjakkuuteen, ja sen yleisenä tavoitteena on parantaa Euroopan tutkimus- ja innovaatioympäristöä. Komission mukaan ERA:n avulla EU voi saavuttaa tavoitteensa ilmastoneutraaliudesta sekä digitaalisesta johtajuudesta. Sen neljä strategista tavoitetta ovat tutkimukseen ja innovointiin tehtyjen investointien priorisointi, tutkijoiden mahdollisuuksien parantaminen tehdä huippututkimusta kaikkialla EU:ssa, tutkimussaavutusten siirtäminen talouteen sekä tutkijoiden liikkuvuuden tehostaminen.

Uusi digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma sisältää toimenpiteitä, joilla autetaan Euroopan koulutuslaitoksia hyödyntämään digiajan mahdollisuuksia sekä vastaamaan sen tuomiin haasteisiin. Toimintasuunnitelman tavoitteena on tehostaa digiteknologian käyttöä opetuksessa, kehittää digitaalisia taitoja ja osaamista, sekä kehittää koulutusta data-analyysien ja ennusteiden avulla.

Komissio on esittänyt lisäksi visionsa, että eurooppalainen koulutusalue toteutuu vuoteen 2025 mennessä. Tiedonannossa esitellään, kuinka jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmien laatua, osallistavuutta sekä digitaalista ja vihreää ulottuvuutta voidaan parantaa eurooppalaisella yhteistyöllä. Lisäksi sen avulla voidaan muun muassa parantaa opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta EU-alueella. Eurooppalaisen koulutusalueen kuusi ulottuvuutta ovat laatu, osallisuus ja sukupuolten tasa-arvo, vihreä ja digitaalinen siirtymä, opettajat, korkeakoulutus sekä vahvempi Eurooppa maailmannäyttämöllä.

Lisätietoja:
Komission tiedote ERA-tiedonannosta
Komission tiedote EEA:n etenemissuunnitelmasta
Komission nettisivut: digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma