Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 01.10.2020

Science meets parliaments / Science meets regions -loppuraportti on julkaistu

Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus (YTK) on julkaissut lippulaivahankkeensa ?Science meets parliaments / Science meets regions´ loppuraportin hankkeen pilottivaiheen päätyttyä. Hankkeen tavoitteena on ollut kannustaa poliittisia päättäjiä sitoutumaan tieteellisen näytön hyödyntämiseen sekä edistämään avointa ja osallistavaa päätöksentekoa Euroopassa.

Pilottivaiheen aikana jäsenvaltioissa järjestettiin ja rahoitettiin 25 tapahtumaa, jotka yhdistivät tutkijoita, kansalaisia ja päätöksentekijöitä keskustelemaan poliittisista haasteista, joita alueellisella ja paikallisella tasolla kohdataan. Lisäksi pilotin kautta rahoitettiin 14 tieteellistä tutkimusta sekä kolme päättäjille suunnattua koulutusta tieteellisten näyttöjen sisällyttämisestä päätöksentekoprosesseihin.

Loppuraportti antaa yleiskatsauksen tärkeimmistä toteutetuista toimista sekä pilotin tuloksista. Raportissa esitetyt laadulliset analyysit osoittavat, että näyttöön perustuvien päätöksentekoprosessien käyttöön on edelleen selvää kiinnostusta Euroopassa. Lisäksi arvioinnissa korostettiin tarvetta luoda vahvempi vuoropuhelu alueellisten ja paikallisten toimijoiden sekä alueellisten ekosysteemien välillä, jotta ne voivat vastata yhteistyössä kriittisiin haasteisiin covid-19-kriisin jälkeen.

Lisätietoja:
Science meets parliaments / Science meets regions -loppuraportti
Euroopan komission nettisivut