Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 30.9.2020

Toimintasuunnitelma Euroopan pääomamarkkinaunionin vahvistamiseksi

Euroopan komissio on julkaissut toimintasuunnitelman sekä kohdennetut toimenpiteet EU:n pääomamarkkinaunionin vahvistamiseksi. Toimintasuunnitelman tavoitteena on varmistaa Euroopan toipuminen koronaviruksen aiheuttamasta talouskriisistä lähivuosien aikana. Lisäksi toimintasuunnitelma sekä konkreettiset toimenpiteet pyrkivät tukemaan Euroopan vihreää ja digitaalista siirtymää, sekä vahvistamaan euron kansainvälistä asemaa. 

Pääomamarkkinaunionia pyritään tukemaan kehittämällä markkinoita, varmistamalla markkinarahoituksen saatavuus sekä edistämällä yritysten mahdollisuuksia saada uusia rahoituslähteitä. Toimintasuunnitelmalla on kolme päätavoitetta:

  • EU:n talouden vihreän, digitaalisen, osallistavan ja kestävän elpymisen varmistaminen tekemällä rahoituksen saamisesta helpompaa eurooppalaisille yrityksille ja etenkin pk-yrityksille. 
  • EU:n toimintaympäristön kehittäminen investointiystävällisemmäksi, jossa ihmisten on entistä turvallisempaa investoida pitkällä aikavälillä. 
  • Kansallisten pääomamarkkinoiden yhdistäminen aidoiksi, EU:n laajuisiksi pääoman sisämarkkinoiksi. 

Komissio on esittänyt kuusitoista kohdennettua toimenpidettä päämarkkinaunionin toteuttamiseksi. Toimenpiteet sisältävät muun muassa keskitetyn palvelupisteen luomisen yritystiedoille sijoittajia varten, vakuutusyhtiöiden ja pankkien kannustamisen yrityksiin investoimisessa, sekä rajat ylittävien investointien määrän kasvattamisen investointisuojaa vahvistamalla. Toimenpiteet perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston pyytämiin päämarkkinaunionia koskevaan vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan sekä sitä koskevaan vuoden 2017 väliarviointiin.

Lisätietoa: 
Komission tiedote 
Toimintasuunnitelma 
Tietosivu