Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
ICT | 29.9.2020

Komissio julkaisi tiedonannon Euroopan suurteholaskennasta sekä 5G:n käyttöönotosta

Euroopan komission unionin tila -tiedonantoon pohjautuen EU:n elpymisrahastosta 20% tullaan kohdentamaan digitaalisen siirtymän tukemiseen. Komissio on ehdottanut kahta uutta toimea Euroopan digitaalinen vuosikymmen -agendan mukaisesti, tarkoituksenaan vahvistaa Euroopan digitaalista itsenäisyyttä sekä tukea Euroopan elpymistä Covid-19 pandemiasta. 

Ensimmäinen toimi on uusi asetusehdotus Euroopan suurteholaskennan yhteisyrityksestä (EuroHPC-yhteisyritys), mikä on myös määritelty yhdeksi Euroopan strategisista investointiprioriteeteista. Uuden asetuksen tavoitteena on edistää Euroopan suurteholaskennan ja kvanttilaskennan alojen kehitystä. Ehdotus tukee kokonaisvaltaisesti digitaalistrategian osia ja sisältää muun muassa 8 miljardin euron investoinnit seuraavan sukupolven supertietokoneisiin. Asetuksen tavoitteena on kehittää:

  • eksa-luokan supertietokoneita, jotka pystyvät suorittamaan yli miljardi miljardia (1018) laskutoimitusta sekunnissa
  • kvanttitietokoneita ja hybriditietokoneita, joissa yhdistyy perinteisen ja kvanttilaskennan elementtejä 

Toisena toimena komissio on julkaissut suosituksen, jossa jäsenvaltioita kehotetaan investoimaan erittäin suuren kapasiteetin laajakaista- ja 5G-yhteyksien infrastruktuuriin. Suositus sisältää ohjeita ja käytäntöjä, joilla pyritään kehittämään yhteistä lähestymistapaa sekä ajoitusta 5G-verkon käyttöönotossa. Jäsenvaltioita kehotetaan kehittämään välineistöä suuren kapasiteetin verkkojen nopeaa käyttöönottoa varten 20.3.2021 mennessä. Suosituksen tavoitteena on:

  • vähentää erittäin suuren kapasiteetin verkkojen käyttöönoton kustannuksia sekä nopeuttaa niiden käyttöönottoa erityisesti poistamalla tarpeettomia hallinnollisia esteitä 
  • tarjota radiotaajuuksien oikea-aikainen saatavuus 5G:lle, ja kannustaa operaattoreita investoimaan verkkoinfrastruktuurin laajentamiseen 
  • lisätä maiden rajat ylittävää koordinointia radiotaajuuksien jakamisessa innovatiivisten 5G-palvelujen tukemiseksi erityisesti teollisuuden ja liikenteen aloilla. 

Molemmilla toimilla on keskeinen rooli Euroopan digitaalistrategian edistämisessä, Euroopan elpymisessä Covid-19 pandemiasta, sekä unionin kilpailukyvyn turvaamisessa globaalissa toimintaympäristössä. 

Lisätietoa: 
Komission tiedonanto digitaalisesta paketista 
Komission tiedote suurteholaskennasta 
Komission  tiedote 5G:n käyttöönotosta