Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 18.9.2020

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ehdotuspyyntö tutkimus- ja innovaatiohankkeille on avattu

Euroopan komissio on käynnistänyt Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) ehdotuspyynnön tutkimus- ja innovaatiohankkeille. Sen tavoitteena on vauhdittaa Euroopan elpymistä koronakriisistä, torjua ilmastokriisiä sekä auttaa ekosysteemien ja biodiversiteetin suojelua muun muassa tukemalla Euroopan tietojärjestelmien ja infrastruktuurin rakentamista.  

Miljardin euron arvoinen ehdotuspyyntö rahoitetaan Horisontti 2020 -puiteohjelmasta. Se poikkeaa Horisontti 2020 -ohjelman aiemmista hauista kiireellisten tavoitteidensa takia. Rahoituksen avulla odotetaan tuloksia erityisesti lyhyellä sekä keskipitkällä aikavälillä. Ehdotuspyyntö keskittyy kymmeneen kohdennettuun aihealueeseen:  

  1. Ilmastotavoitteiden korottaminen 
  2. Puhdas, kohtuuhintainen ja toimitusvarma energia 
  3. Teollisuuden kannustaminen puhtaaseen kiertotalouteen 
  4. Energia- ja resurssitehokkaat rakennukset 
  5. Kestävä ja älykäs liikkuminen 
  6. Pellolta pöytään 
  7. Biodiversiteetti ja ekosysteemit 
  8. Päästötön ja myrkytön ympäristö 
  9. Tietämyksen lisääminen 
  10. Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 

Kaksi viimeistä aihealuetta tarjoavat horisontaalisen pidemmän aikavälin näkökulman vihreän siirtymän tavoitteiden saavuttamiseen. Ehdotuspyynnöllä edistetään myös kansainvälistä yhteistyötä kehittyvien maiden tarpeiden tukemisessa. 

Ehdotuspyyntö on avoinna Tarjouskilpailu- ja rahoitusportaalissa 26.1.2021 asti. Valittujen hankkeiden on määrä aloittaa syksyllä 2021. Hausta on mahdollisuus kuulla lisää tietoa Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivillä järjestettävässä tiedotustilaisuudessa 22.-24.9.2020.

Lisätietoja:
Komission tiedote
Tarjouskilpailu- ja rahoitusportaali
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma