Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Alue- ja kaupunkipolitiikka | 15.9.2020

Julkinen kuuleminen laajakaistaverkon käyttöönoton valtiontukisäännöistä on avattu

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen laajakaistaverkon käyttöönoton valtiontukisääntöjen arvioimiseksi. EU:n valtiontukisääntöjen tavoitteena on tukea kilpailuun perustuvien laajakaistaverkkojen käyttöönottoa ja varmistaa rahoituksen ohjaaminen erityisesti maaseutualueille sekä syrjäisille alueille.

Komissio tarkastelee nyt laajakaista-alan sääntöjä arvioidakseen, että toimivatko ne tarkoitetulla tavalla, vastaavatko ne tekniikan kehitystä ja riittävätkö ne EU:n tavoitteiden saavuttamiseen. Tarkemmin tavoitteena on tutkia, missä määrin valtiotukisäännöt ovat edistäneet tietoliikenneverkkojen rakentamista ja lisänneet alan kilpailua.

Vastauksia odotetaan erityisesti elinkeinoelämän sidosryhmiltä, tutkijoilta, alue- ja paikallisviranomaisilta sekä hallintoviranomaisilta ja kansallisilta sääntelyelimiltä, jotka soveltavat valtiontukisääntöjä laajakaistaverkkojen rakennushankkeisiin. Komissio hyödyntää vastauksia arvioidessaan konkreettisten lainsäädännöllisten ja muiden toimenpiteiden toteuttamisen tarpeellisuutta.

Palautetta voi antaa täällä 5. tammikuuta 2021 asti.

Lisätietoja:
Julkinen kuuleminen: Laajakaistaverkon käyttöönotto – EU:n valtiontukisääntöjen arviointi