Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Maa- ja metsätalous, biotalous | 11.9.2020

Uusi tietoportaali kokoaa tietoa Euroopan metsistä

Forest Information System for Europe (FISE) on uusi tietoportaali, johon kerätään selkeää ja helppokäyttöistä tietoa Euroopan metsistä poliittisen päätöksenteon tueksi. EU:n metsissä on paljon eroja niiden lajistoihin, talouskäyttöihin sekä haasteisiin liittyen, minkä vuoksi tietoportaaliin kerätään selkeää tietoa, dataa ja julkaisuja metsistä. FISEn tavoitteena on muun muassa tarjota ajantasaista tietoa metsien kasvusta ja käytettävissä olevasta hakkuupotentiaalista, suojella metsien biodiversiteettiä sekä vastata biotalouden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Lisäksi sen tavoitteena on tarjota tasapainoista faktatietoa, jotta EU:n ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa ja metsiä käyttää kestävämmin.

FISE on kuitenkin vielä keskeneräinen ja se tulee täydentymään. Tietoportaalin toivotaan laajenevan myös tiedeyhteisön käytettäväksi työkaluksi. Suomeen liittyviä dokumentteja löytyy tällä hetkellä 114. Tietoja kerätään kansallisista tietokannoista ja -lähteistä.

Lisätietoja:
Forest Information System for Europe
Komission Suomen edustuston tiedote