Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Maa- ja metsätalous, biotalous | 10.9.2020

Komissio pyytää palautetta maaseudun kehittämisen pitkän aikavälin visiosta

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen aloitteesta maaseudun kehittämisen pitkän aikavälin visioksi. Aloitteella esitetään näkemys EU:n maaseutualueista vuonna 2040. Se myös kokoaa näkemyksiä odotettavista tulevaisuuden haasteista, kuten väestöntiheys ja saavutettavuus. Kuulemisella pyritään saamaan kattavaa tietoa Euroopan maaseutualueiden elämästä sekä kartoittamaan niiden vaurauden kannalta keskeisiä tekijöitä. Palautetta voi antaa muun muassa seuraavista aiheista:

1. Maaseutualueiden tarpeet nykypäivänä  
2. Maaseutualueiden houkuttelevuuden tekijät 
3. Maaseutualueiden tulevaisuudennäkymät  
4. Maaseutualueiden hallinto 

Komissio pyrkii keräämään kattavasti tietoa ja eri näkökulmia kansalaisilta sekä asianosaisilta tahoilta. Kuuleminen on suunnattu maaseutu- ja kaupunkialueilla ja niiden välimaastossa oleville eurooppalaisille, julkisille ja yksityisille tahoille, sekä tutkimuslaitoksille ja kansalaisjärjestöille. Kuulemiseen voi vastata verkkokyselylomakkeen kautta täällä 30.11.2020 asti.

Lisätietoja: 
Komission sivu aloitteesta