Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Maa- ja metsätalous, biotalous | 10.9.2020

Komissio pyytää palautetta elintarvikesektorin torjunta-aineita koskevasta säädösluonnoksesta

Euroopan komissio päivittää elintarvikeketjussa sallittuja torjunta-aineita koskevaa säädöstä ja pyytää siitä palautetta. Palautteen tavoitteena on kuulla asianomaisten tahojen näkemyksiä asetuksesta ja tunnistaa elintarviketurvallisuusalan lainsäädännölliset muutostarpeet. Uusi torjunta-aineiden asetus sisältää sääntöjä, jotka koskevat  

  • Hakijoille annettavia tietoja 
  • Tilattuja tutkimuksia 
  • Tieteellisistä tutkimuksista järjestettäviä julkisia kuulemisia 
  • Hakemusten ja niiden perustana olevien tieteellisten tutkimusten julkaisua 
  • Luottamuksellisuutta 
  • Vakioituja tiedostomuotoja 

Komissio toivoo palautetta kansalaisilta, sidosryhmiltä, sekä asianosaisilta tahoilta. Palautetta voi antaa täällä 1.10.2020 asti. 

Lisätietoja: 
Komission sivu aloitteesta