Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Maa- ja metsätalous, biotalous | 9.9.2020

Komissio on avannut kaksi metsäaiheista julkista kuulemista metsäkadosta sekä laittomasta puunkorjuusta

Euroopan komissio on avannut kaksi metsäaiheista julkista kuulemista. Julkinen kuuleminen metsäkadosta ja metsien hävittämisestä liittyy EU:ssa myytävien tuotteiden vaikutusten vähentämiseen. Komission toimien tavoitteena on varmistaa, että EU:ssa myytäviä tuotteita, kuten soijaa, naudanlihaa, kahvia tai palmuöljyä, ei tuoteta metsiä vahingoittavalla tavalla. Komissio tekee vaikutustenarvioinnin ja tarkastelee, millaisia toimia olisi toteutettava näiden hyödykkeiden tuottamisen osalta. Kommentteja odotetaan erityisesti viranomaisilta, metsätalouden edustajilta, kuluttajilta, kansalaisjärjestöiltä sekä tutkimuslaitoksilta.

Kuulemiseen metsäkadosta ja metsien hävittämisestä voi vastata täällä. Palautetta voi antaa 10. joulukuuta 2020 asti. Saatua palautetta hyödynnetään vaikutustenarvioinnissa sekä mahdollisten sääntelyyn liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa pyrittäessä torjumaan metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä.

Lisäksi komissio arvioi EU:n sääntöjä laittomasta puunkorjuusta. EU torjuu laitonta puunkorjuuta kahden säädöksen avulla:

  • FLEGT -asetus, joka koskee metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa
  • EU:n puutavara-asetus

Komissio tekee nyt toimivuustarkastuksen, jolla se arvioi muun muassa asetusten maailmanlaajuista toimivuutta. Vastauksia odotetaan kansallisilta viranomaisilta, jotka vastaavat EU:n puutavara-asetuksen ja FLEGT-asetuksen täytäntöönpanosta ja hallinnoinnista; yrityksiltä, joiden on mukautettava kaupallista toimintaansa FLEGT-asetuksen ja/tai EU:n puutavara-asetuksen mukaisesti; kuluttajilta, kansalaisjärjestöiltä sekä tutkimuslaitoksilta. Palautetta voi antaa täällä 26. marraskuuta 2020 asti.

Lisätietoja:
Julkinen kuuleminen metsäkadosta ja metsien hävittämisestä
Julkinen kuuleminen laittomasta puunkorjuusta