Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Alue- ja kaupunkipolitiikka | 12.8.2020

Jätä vastauksesi kuulemiseen tulevasta alueiden välisten innovaatioinvestointien aloitteesta

Euroopan komissio on käynnistänyt kuulemisen tulevasta EU:n alueiden välisten innovaatioinvestointien aloitteesta (Interregional Innovation Investment, I3). Kuulemisen tavoitteena on tarjota alueiden sidosryhmille mahdollisuus ilmaista näkemyksiänsä tulevasta I3 -aloitteesta, sekä kerätä tietoa välineen jatkokehittämistä varten. 

Kuulemisen avulla pyritään: 

  • Muovaamaan I3 -välineen monivuotista työohjelmaa 
  • Täsmentämään jäsenvaltioiden, alueiden ja verkostojen, sekä muiden merkittävien sidosryhmien roolia välineen hallinnoinnissa 
  • Edesauttamaan alueiden tasapuolista osallistamista huomioiden syrjäiset, kehityksessä jälkeen jääneet sekä johtavat alueet
  • Aktivoimaan synergioita pääohjelmien sekä muiden EU:n rahoitusohjelmien kanssa 

Komission tavoitteena on lujittaa tulevalla ohjelmakaudella 2021-2027 alueiden välistä yhteistyötä innovoinnin saralla ´Strenghtening Innovation in Europe´s regions´ tiedonantonsa mukaisesti. I3 -aloitteen toivotaan lisäävän alueellista yhteistyötä älykkään erikoistumisen strategioiden avulla, edistävän toimijoiden klusteroitumista, sekä ohjaavan enenevässä määrin innovaatioita eurooppalaisille markkinoille.  

Komissio pyrkii keräämään kattavasti tietoa ja eri näkökulmia asianosaisilta tahoilta. Kuulemiseen voi vastata verkkokyselyn kautta 30.9.2020 mennessä. 

Lisätietoja: 
Kuulemisen verkkokysely 
Komission tiedote