Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 20.8.2020

SAVE THE DATE: European Cluster Conference 2020 ja Intra-European Cluster Matchmaking –tapahtumat järjestetään marraskuussa

Euroopan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritysten pääosasto (DG GROW) järjestää yhteistyössä European Cluster Collaboration Platformin (ECCP) sekä Saksan talous- ja energiaministeriön kanssa seitsemännen vuosittaisen European Cluster Conference -tapahtuman 10.-11. marraskuuta. Tapahtumassa tarkastellaan klusteripolitiikan kehitystä alueellisella, kansallisella ja EU-tasolla. Tavoitteena on myös tukea alueiden välistä yhteistyötä sekä luoda yhteyksiä eurooppalaisten arvoketjujen, klusterien ja ekosysteemien välille. Tilaisuus järjestetään Berliinissä, mutta sitä voi seurata myös virtuaalisesti. Se on suunnattu erityisesti klusteripäättäjille, klustereiden hallinnoijille, asiantuntijoille sekä sidosryhmien edustajille.

Rekisteröityminen tilaisuuteen ei ole vielä auki, mutta järjestäjät ovat avanneet kyselyn mahdollisille osallistujille osoittaakseen kiinnostuksensa osallistumisesta joko paikan päällä tai virtuaalisesti. Kyselyyn voi vastata täällä.

Virallisen klusterikonferenssin jälkeen ECCP järjestää Intra-European Cluster Matchmaking-tapahtuman, jonka tavoitteena on tukea eurooppalaisten klustereiden verkostoitumista. Tilaisuus järjestetään virtuaalisesti 11.-12. marraskuuta. Tapahtuma tulee sisältämään valmistelevan verkkoseminaarin, jossa osallistujat saavat ohjeita, kuinka osallistua verkostoitumistilaisuuteen onnistuneesti. Tämän lisäksi tapahtuma tarjoaa kaksi klusterien välistä verkostoitumiskokonaisuutta.

ECCP:n sivuilla tullaan syyskuussa avaamaan kiinnostuksenilmaisupyyntö mahdollisille osallistujille. Kelpoisuuskriteerit täyttävät klusteriorganisaatiot tulevat myöhemmin saamaan mahdollisuuden ilmoittautua verkostoitumistapahtumaan ECCP:n verkkosivuston kautta.

Lisätietoja:
European Cluster Conference 2020 –tapahtuma ECCP:n nettisivuilla
Intra-European Cluster Matchmaking –tapahtuma ECCP:n nettisivuilla