Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 21.8.2020

Sidosryhmien konsultaatio Horisontti Euroopan puhtaan energian siirtymän kumppanuudesta on avoinna

Tulevaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti Eurooppaan sisällytettävästä Clean Energy Transition (CET) -kumppanuudesta on avattu konsultaatio sidosryhmille. Euroopan komissio on julkaissut puhtaan energian siirtymän kumppauudesta ehdotusluonnoksen, joka löytyy englanniksi täältä. Kumppanuuden tavoitteena on nopeuttaa energiasiirtymää kaikilla aloilla. Sen tarkoituksena on mahdollistaa yhteisiä tutkimus- ja innovaatio-ohjelmia alueellisella, kansallisella sekä maailmanlaajuisella tasolla. Kumppanuus pyrkii vastaamaan energiasiirtymän haasteisiin sekä auttaa EU:ta saavuttamaan ilmastotavoitteet.

Konsultaatio on avoinna 31. elokuuta 2020 asti ja siihen voi vastata täällä. Saatua palautetta käytetään hyödyksi kumppanuuden myöhemmässä valmistelussa.

Lisätietoja:
ERRIN -verkoston nettisivut