Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Alue- ja kaupunkipolitiikka | 19.8.2020

SMARTER 2020 Conference -webinaarisarja järjestetään syksyn aikana virtuaalisesti

Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus sekä RSA Europe järjestävät syksyn 2020 aikana kuusiosaisen webinaarisarjan Smart Specialisation and Territorial Development: Connecting grand societal challenges with local goals in place-based innovation policy. Webinaarisarja käsittelee yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista paikkasidonnaisen innovaatiopolitiikan ja älykkään erikoistumisen avulla. Webinaarit järjestetään 17.9.-3.12. välisenä aikana virtuaalisesti, ja jokaisella on oma alueellista älykästä erikoistumista lähestyvä teemansa.

Teknologia ja innovaatiot ovat tärkeässä roolissa Euroopan alueellisen kilpailukyvyn lisäämissä ja tuottavuuden parantamisessa ympäristölle kestävällä tavalla. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (Green deal) on tuonut mukanaan uusia toimia ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, jotka vaikuttavat myös alueellisen ja paikallisen politiikan suunnitteluun. Webinaarisarja pyrkii vastaamaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä vaikutuksia vihreällä siirtymällä ja yhteiskunnallisella muutoksella on paikkasidonnaiseen politiikkaan?
  • Miten voimme mukauttaa uudet yhteiskunnallisen ja vihreän siirtymän ratkaisut paikallisiin perinteisiin kasvutoimiin?
  • Mikä on paikkasidonnaisen politiikan rooli Covid-19 pandemian mukanaan tuomien haasteiden ratkaisemisessa?

Webinaarisarja pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin kestävän älykkään erikoistumisen (S4) teeman avulla, ja on avoin kaikille paikkasidonnaisesta innovaatiopolitiikasta kiinnostuneille tahoille. Webinaarit ovat muodoltaan keskustelutilaisuuksia tuoden yhteen päättäjät, paikallisviranomaiset ja tutkijat jakamaan tietoa aiheesta.

Syksyn aikataulu 

  1. 17.9. 10.00-12.00 Place-based responses to the COVID-19 economic crisis. Ilmoittaudu mukaan täältä
  2. 6.10. 9.30-11.30 Smart Specialisation Strategies for Sustainability – opportunities for economic recovery and competitiveness. Ilmoittaudu mukaan täältä
  3. 10.11. Smart Specialisation for Sustainable Development Goals. Ilmoittautuminen aukeaa lähipäivinä. 
  4. 24.11. Smart Specialisation: evidence, lessons, challenges and opportunities. Ilmoittautuminen aukeaa lähipäivinä. 
  5. Marraskuun aikana, päivämäärä tarkentuu lähipäivinä: Quality of life in European cities: are cities in Europe in Europe inclusive, safe, resilient and sustainable? Ilmoittautuminen aukeaa lähipäivinä.
  6. 3.12. Urban strategies and Smart Specialisation. Ilmoittautuminen aukeaa lähipäivinä. 

Lisätietoa: 
SMARTER 2020 -webinaarisarjan päivittyvä ohjelma