Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Ulkosuhteet, Venäjä ja arktiset asiat | 12.8.2020

Jätä vastauksesi kuulemiseen arktista aluetta koskevan EU-politiikan uudistamisesta

Euroopan komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto ovat käynnistäneet kuulemisen EU:n arktista aluetta koskevan politiikan uudistamisesta. Kuulemisen tavoitteena on saada tietoa nykyisen arktisen politiikan vahvuuksista ja puutteista, jotta politiikkaa voidaan kehittää oikeaan suuntaan. Tämän vuoksi tavoitteena on myös ymmärtää paremmin EU:n arktiseen politiikkaan vaikuttavia uusia haasteita sekä mahdollisuuksia, joihin lukeutuvat muun muassa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukanaan tuomat tavoitteet. Kuuleminen pyrkii:

  • Tarkastelemaan uudelleen EU:n roolia arktisissa asioissa 
  • Tarkistamaan arktista aluetta koskevasta yhdennetystä Euroopan unionin politiikasta annetussa yhteisessä tiedonannossa esitettyjä kolmea painopistettä ja niihin liittyviä toimia 
  • Kartoittamaan mahdollisten uusien toimintapolitiikkojen tarvetta 

Tämänhetkisellä EU:n arktisella politiikalla on kolmena painopisteenään ilmastonmuutos ja arktisen ympäristön suojelu, kestävä kehitys arktisella alueella ja sen ympäristössä, sekä kansainvälinen yhteistyö arktisen alueen asioissa. Uudistetulla arktisella politiikalla halutaan erityisesti torjua ilmastonmuutoksen vaikutuksia alueella sekä suojella ympäristöä. Lisäksi EU pyrkii tukemaan alueen alkuperäiskansojen sekä muiden paikallisyhteisöjen kestävää ja hyödyllistä kehitystä. 

Komissio pyrkii keräämään kattavasti tietoa ja eri näkökulmia asianosaisilta tahoilta. Kuulemiseen voi vastata verkkokyselyn kautta 21.7.-10.11.2020 välisenä aikana.

Lisätietoja: 
Kuulemisen verkkokysely
Komission tiedote