Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 10.7.2020

Komissio on julkistanut Eurooppalaisen koulutusalueen 24 uutta Eurooppa-yliopistoa

Euroopan komissio on julkistanut Eurooppalaisen koulutusalueen 24 uutta Eurooppa-yliopistoa. Itä- ja Pohjois-Suomen alueelta mukana ovat tämän hakukierroksen myötä Oulun yliopisto sekä Karelia-ammattikorkeakoulu.

Eurooppa-yliopistot ovat EU:n korkeakoulujen kansainvälisiä yhteenliittymiä, jotka pyrkivät vahvistamaan korkeakoulujen strategisia kumppanuuksia sekä luomaan yhtenäisen eurooppalaisen koulutusalueen EU:ssa. Yhteenliittymät saavat rahoitusta Erasmus+ - ja Horisontti 2020 -ohjelmista, jonka avulla ne pyrkivät parantamaan eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua, osallistavuutta, digitalisaatiota sekä houkuttelevuutta.

Vuonna 2019 valittiin 17 ensimmäistä korkeakoulujen yhteenliittymää. Eurooppa-yliopistoihin kuuluu erityyppisiä korkeakouluja, kuten ammattikorkeakouluja, teknisiä yliopistoja ja elokuva- ja media-alan oppilaitoksia sekä yleisiä ja tutkimukseen keskittyviä yliopistoja. Yhteenliittymiin halutaan mukaan korkeakouluja pääkaupunkialueiden lisäksi myös syrjäisemmiltä seuduilta. Yhdessä yhteenliittymässä on keskimäärin seitsemän korkeakoulua.

Lisätietoja:
Lista uusista Eurooppa-yliopistoista
Komission tiedote