Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 1.7.2020

EIC:n neuvoa-antava komitea on julkaissut etenemissuunnitelman Euroopan johtoaseman saavuttamiseksi tulevaisuuden teknologiassa ja teollisuudessa

Euroopan innovaationeuvoston (EIC) neuvoa-antava komitea on julkaissut raportin “A vision and roadmap for impact´, joka toimii etenemissuunnitelmana EIC:lle osana Horisontti Eurooppaa tulevalla ohjelmakaudella vuosina 2021-2027. Raportti sisältää huhtikuussa julkaistun vision, jonka mukaan EIC:llä on merkittävä rooli Euroopan tulevaisuuden teollisuuden kasvussa.

Julkaistussa raportissa EIC:n neuvoa-antava komitea suosittelee yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten sekä monimuotoisuuden avainindikaattoreita. Lisäksi neuvottelukunta suosittelee pilottihankkeiden täytäntöönpanon parantamista ottamalla käyttöön lyhyempää ja yksinkertaisempaa soveltamista, nopeaa palautteen antamista sekä ripeää päätöksentekoa. Raportissa mainitaan, että EIC:n tulisi koota portfolioita hankkeista, jotka ryhmittyvät samankaltaisten teemojen ympärille.

Lisätietoja:
A vision and roadmap for impact -raportti
Komission tiedote