Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Alue- ja kaupunkipolitiikka | 26.6.2020

Euroopan vihreä pääkaupunki- sekä European Green Leaf -palkintojen haut ovat avoinna

Euroopan komissio on käynnistänyt vuoden 2023 Euroopan vihreä pääkaupunki (EGCA) sekä vuoden 2022 European Green Leaf (EGLA) palkintohaut. Vuosittaiset tunnustukset jaetaan Euroopan kaupungeille, jotka ovat kehittäneet kaupunkiasumista toteuttamalla kestäviä ja kunnianhimoisia ympäristöratkaisuja paikallistasolla. Palkinnon tarkoituksena on paitsi antaa tunnustusta ympäristötavoitteista, myös jakaa hyviä käytänteitä ja toimia kannustavana esimerkkinä muille Euroopan kaupungeille. 

Tänä vuonna molempien palkintojen arvoa on nostettu aiempiin vuosiin verrattuna tukemaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) tavoitteita. EGCA palkinnon arvo on 600 000 euroa ja se on suunnattu yli 100 000 asukkaan kaupungeille, kun taas EGLA tunnustus on 200 000 euron arvoinen ja osoitetaan kahdelle 20 000 - 99 999 asukkaan kokoiselle kunnalle tai kaupungille. Rahallisen avustuksen lisäksi tunnustukset tuovat voittajille myös muita etuja, kuten medianäkyvyyttä sekä mahdollisia ulkomaisia investointeja.
 
Palkintohaut ovat avoinna 28.10.2020 asti. Tarkempaa tietoa kilpailun valintakriteereistä sekä osallistumissäännöistä löydät hakujen verkkosivuilta. 
 
Lisätietoja:  
Tietoa hauista 
European Green Capital -haku 
European Green Leaf -haku
Molempien palkintojen hakuportaali