Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 26.6.2020

Ehdotukset Horisontti Eurooppa –ohjelmaan valmisteltavista viidestä missiosta on julkaistu

Missioita valmistelevat työryhmät ovat julkaisseet suosituksensa EU:n viidestä missiosta. Missiot ovat osa Horisontti Eurooppaa, uutta vuonna 2021 alkavaa tutkimuksen ja innovaation puiteohjelmaa, ja niillä pyritään ratkaisemaan suuria globaaleja haasteita tutkimuksen ja innovaatioiden kautta. EU:n viisi ehdotettua missiota ovat: 

  • Syöpä -missio, jonka tavoitteena on koota kattava eurooppalainen syöväntorjuntasuunnitelma ja yhdistää EU-maiden voimat syövän vastaisessa taistelussa.  
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja yhteiskunnallinen muutos -missio, joka pyrkii alentamaan ilmastonmuutoksesta aiheutuvia riskejä edistämällä ympäristön ja yhteiskunnan sopeutumiskykyä. 
  • Terveet valtameret, meret sekä rannikko- ja sisävedet -missio, jonka tavoitteena on taata Euroopan meri-, joki- sekä järvialueiden hyvä tila vuonna 2030. 
  • Ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit –missio, jonka tavoitteena on saavuttaa 100 ilmastoneutraalia kaupunkia Euroopassa vuoteen 2030 mennessä. 
  • Maaperän terveys ja elintarvikkeet –missio, joka pyrkii lisäämään tietoisuutta ja ymmärrystä maaperän sekä elintarviketuotannon kestävästä hyödyntämisestä Euroopan ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Missioista järjestetään kansalaisten kuulemistilaisuuksia kesän 2020 aikana, ja ne jatkuvat syyskuun lopulle asti. Kerätyn palautteen avulla missioita valmistelevat työryhmät toimittavat lopulliset suosituksensa Euroopan komissiolle Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivillä 22-24.9.2020. Komission on tarkoitus julkistaa viralliset missiot vuoden lopulla.

Lisätietoja:  
Missioiden kuulemistilaisuudet 
Horisontti Euroopan missiot -verkkosivu 
Komission tiedote