Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 25.6.2020

EU:n vuoden 2020 innovaatioiden tulostaulu on julkistettu

Euroopan komissio on julkaissut EU:n vuoden 2020 innovaatioiden tulostaulun. Tulostaulusta on nähtävissä, miten EU-maat ovat lähentyneet toisiaan innovaatiosuorituskyvyssä viime vuosina. Tämän lisäksi se osoittaa EU:n innovaatiosuorituskyvyn olevan kokonaisuudessaan tasaisessa kasvussa. Vuoden 2020 EU:n innovaatiovertailussa kärkimaana on Ruotsi ja viime vuoden tavoin Suomi on sijoittunut vertailussa toiseksi.

EU:n innovaatiosuorituskykyvertailussa analysoidaan jäsenvaltioiden ja verrokkimaiden innovaatiojärjestelmiä, sekä niiden vahvuuksia ja heikkouksia. EU-maat jaetaan neljään osaan pistemäärien perusteella: innovaatiojohtajat, vahvat innovoijat, kohtalaiset innovoijat ja vähäiset innovoijat. 

Lisätietoja: 
Komission tiedote
Euroopan innovaatioiden tulostaulu