Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 23.6.2020

Vastaa Pohjois-Euroopan maiden kyselyyn Horisontti Euroopan – terveet valtameret, meret sekä rannikko- ja sisävedet -missiosta

EU:n tuleva tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma Horisontti Eurooppa sisältää terveet valtameret, meret sekä rannikko- ja sisävedet -mission, jonka tavoitteena on taata Euroopan meri-, joki- sekä järvialueiden hyvä tila vuonna 2030. Pohjois-Euroopan maat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro ja Puola ovat käynnistäneet yhteisaloitteen, jonka kautta ne tukevat kyseessä olevan mission sisältöä muotoilevan työryhmän työtä. Maat ovat avanneet yhteisaloitteen puitteissa missioon liittyvän kyselyn, jossa pyydetään kansalaisten näkemyksiä esitettyihin toimenpiteisiin.

Kysely aloittaa kesän 2020 aikana järjestettävän tapahtumasarjan, jonka tarkoituksena on osallistaa kansalaisia missioalueen kehittämiseen. Kyselyn tulokset julkaistaan 22.-24.9. virtuaalisesti järjestettävillä Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivillä.

Voit vastata suomenkieliseen kyselyyn täältä

Lisätietoja: 
Komission tiedote
Horisontti Euroopan terveet valtameret, meret sekä rannikko- ja sisävedet -missio