Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Terveydenhuolto ja sosiaaliala | 23.6.2020

Komissio on julkaissut raportin väestörakenteen muutosten vaikutuksista Euroopassa

Euroopan komissio on julkaissut raportin, jossa tarkastellaan väestörakenteen muutosten vaikutuksia sekä niiden taustatekijöitä Euroopassa. Raportin mukaan Euroopan väestön elinajanodote pitenee, syntyvyys laskee, kotitaloudet pienenevät sekä kaupungistuminen lisääntyy. Lisäksi komissio tuo raportissa esiin väestörakenteen muutosten merkittävät erot eri alueiden välillä.

Raportissa jäsenvaltioita on arvioitu maakohtaisesti. Suomea koskeva tietosivu löytyy täältä. Raportin avulla komissio tarkastelee parhaita tapoja tukea alueita, yhteisöjä ja ihmisiä, joihin väestörakenteen muutokset vaikuttavat eniten, sekä käynnistää toimet vaikutuksiin puuttumiseksi.

Lisätietoja:
Raportti: Väestörakenteen muutosten vaikutukset
Komission tiedote