Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 22.6.2020

EASME hakee asiantuntijoita arvioimaan EIC -hankehakemuksia

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME) hakee innovoinnista, sijoituksista sekä yritystoiminnasta kokemusta omaavia asiantuntijoita arvioimaan Euroopan innovaationeuvoston (EIC) Accelerator -haun hankehakemuksia. Asiantuntijoilta toivotaan temaattista kokemusta muun muassa seuraavilta sektoreilta: terveys, elintarvikkeet, rakentaminen, liikenne, ympäristö, turvallisuus sekä bioteknologia.

Asiantuntijoita haetaan valintaprosessin kahteen osaan, hakemusten etäarviointiin sekä haastattelupaneeliin. Etäarvioinnit tehdään itsenäisesti ja ne jakautuvat temaattisiin aihealueisiin. Etäarvioinnista parhaiten suoriutuneet hankkeet kutsutaan haastatteluihin Brysseliin. Viikon mittaiset haastattelukierrokset järjestetään niin ikään temaattisesti jakautuneina, ja niitä järjestetään vuoden aikana yhteensä neljä kappaletta.
 
Lisätietoja
Asiantuntijaksi rekisteröityminen 
Komission tiedote