Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Terveydenhuolto ja sosiaaliala | 22.6.2020

Komissio pyytää näkemyksiä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista

Euroopan komissio pyytää sidosryhmiä ottamaan kantaa sosiaalisen Euroopan vahvistamiseen. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari on sosiaalinen strategia, jonka avulla komissio varmistaa, että ilmastoneutraaliuteen, digitalisaatioon ja väestönmuutoksiin liittyvät tavoitteet saavutetaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Strategian täytäntöönpanemiseksi komissio pyytää sidosryhmiä esittämään näkemyksiään uusista poliittisista toimista ja lakialoitteista.

Komissio toivoo kommentteja muun muassa työmarkkinaosapuolilta, kansalaisjärjestöiltä, yliopistoilta sekä kansalaisilta. Näkemyksiä ja sitoumuksia voi jättää 30. marraskuuta 2020 asti täällä.

Lisätietoja:
Sosiaalisten oikeuksien pilari
Komission nettisivut