Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 5.6.2020

Komissio on julkaissut tietosivuston Horisontti Euroopan eurooppalaisista kumppanuuksista

Komissio on julkaissut sivuston, josta löytyy tietoa Horisontti Eurooppa –ohjelmaan kuuluvista eurooppalaisista kumppanuuksista. Sivustolle kerätään tietoa kumppanuustyypeistä, kumppanuuksien tunnistamisesta, kumppanuusehdokkaista, yhteystiedoista sekä vaikutusten arvioinnista. Eurooppalaiset kumppanuudet keskittyvät laajasti eri teemoihin ja niiden tarkoituksena on tukea jäsenmaiden, yksityisten toimijoiden sekä sidosryhmien välistä yhteistyötä erinäisiin haasteisiin vastaamisessa.  

Komission ehdotuksessa Horisontti Eurooppa –ohjelmasta vahvistetaan ehdot ja periaatteet eurooppalaisten kumppanuuksien perustamiselle, joita on kolmea eri tyyppiä. Luettelo tämänhetkisistä ehdotetuista kumppanuuksista löytyy Horisontti Euroopan orientaatiopaperissa kohdasta Annex 7.  

Lisätietoja: 
Komission sivusto eurooppalaisista kumppanuuksista