Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 4.6.2020

Komissio on julkaissut raportin EU:n tutkimuksen ja innovoinnin tuloksellisuudesta

Euroopan komissio on analysoinut Euroopan tutkimuksen ja innovoinnin tuloksia maailmanlaajuisessa toimintaympäristössä ja julkaissut siitä raportin (SRIP-raportti). Raportissa komissio korostaa muun muassa tutkimuksen ja innovoinnin merkitystä yritysten sekä alueiden kestävässä kasvussa. Lisäksi komissio tuo esiin eurooppalaisten teknologisten läpimurtojen roolin yritysten tuottavuuden lisäämisessä.

Raportti julkaistaan joka toinen vuosi ja tänä vuonna komissio on antanut 11 toimintapoliittista suositusta löytöjen perusteella. Suositukset on ryhmitelty kolmeen alueeseen seuraavasti:

  • ihmisen toiminnan turvallisia ja oikeudenmukaisia rajoja koskeva tutkimus ja innovointi
  • globaalia johtoasemaa edistävä tutkimus ja innovointi
  • taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia koskeva tutkimus ja innovointi. 

SRIP-raportti ja siinä esitellyt toimintapoliittiset suositukset auttavat rakentamaan tutkimus- ja innovointipolitiikkaa, joka tukee EU:n ilmastotavoitteita sekä edistää kilpailukykyä ja digitaalista muutosta.

Lisätietoja:
SRIP-raportti
Komission tiedote