Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 22.5.2020

Komissio on myöntänyt 122 miljoonan euron arvoisen lisätuen tutkimukselle ja innovoinnille Covid-19 kriisin taltuttamiseksi

Euroopan komissio on myöntänyt 122 miljoonan euron arvoisen lisätuen tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmasta edistämään kiireellisesti tarvittavaa lisätutkimusta koronaviruksen taltuttamiseksi. Tämä on osa komission 1,4 miljardin euron arvoista rahoituslupausta koronaviruksen maailmanlaajuiseen torjuntaan. Lisätuella täydennetään aikaisempia toimia diagnosointi- ja hoitomenetelmien sekä rokotteiden kehittämisen edistämiseksi. Hankerahoitusta voi hakea esittämällä kiinnostuksenilmaisupyynnön, joka jakautuu viiteen osa-alueeseen: 

  1. Olemassa olevan tuotannon mukauttaminen välttämättömien lääketieteellisten tarvikkeiden ja laitteiden valmistukseen (23 miljoonaa euroa) 
  2. Lääketieteelliset teknologiat, digitaaliset välineet ja tekoälyanalytiikka seurannan sekä hoidon parantamiseksi korkeilla teknologisten valmiuksien tasoilla (56 miljoonaa euroa) 
  3. Epidemian torjunnassa käytettävien toimien käyttäytymiseen liittyvät sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset (20 miljoonaa euroa)
  4. Yleiseurooppalaiset covid-19-kohortit (20 miljoonaa euroa)
  5. Covid-19:n torjunnan kannalta merkityksellisten EU:n ja kansainvälisten kohorttien yhteistyö (3 miljoonaa euroa) 

Kiinnostuksenilmaisupyynnön puitteissa rahoitettavissa hankkeissa huomioidaan erityisesti lääketieteellisten tarvikkeiden ja laitteiden valmistamisen kiireellisyys ja nopea aikataulu. Hanke-ehdotuksia toivotaan myös taudin havaitsemisen parantamisen, seurannan sekä potilaiden hoidon edistämiseksi. Kiinnostuksenilmaisupyynnön voi jättää 11.6. mennessä ja tulokset pyritään julkaisemaan nopeasti. 

Lisätietoja:  
Horisontti 2020 –puiteohjelman erityinen kiinnostuksenilmaisupyyntö 
Komission tiedote 
Komission rahoituslupaus