Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 19.5.2020

Komissio pyytää kommentteja syksyllä avautuvasta Green Deal -rahoitushausta

Euroopan komissio aikoo avata syksyllä 2020 Green Deal -rahoitushaun, joka sisältyy Horisontti 2020 -puiteohjelmaan. Komissio pyytää nyt kommentteja sen suunnitelmasta kyseisen haun osalta.  

Green Deal -haku tulee koostumaan yhdestätoista alueesta. Niistä kahdeksan on temaattisia alueita, jotka heijastavat komission tärkeimpiä tavoitteita Green Dealiin eli Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan liittyen. Loput kolme horisontaalista aluetta ovat tiedon vahvistaminen, vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä kansainvälinen yhteistyö. Komissio pyytää vastaamaan avoimiin kuulemisiin jokaisesta yhdestätoista alueesta. Lista rahoitushaun alueista löytyy täältä.  

Syksyllä avattava haku tulee rahoittamaan muun muassa teknologista kehitystä ja sosiaalisia innovaatioita, jotta kansalaisyhteiskuntaa voitaisiin osallistaa uusilla tavoilla. Lisäksi Green Deal -haun tavoitteena tulee olemaan vihreän ja digitaalisen elpymisen edistäminen sekä yhteiskunnan kestävyyden lisääminen. Rahoitettujen hankkeiden odotetaan osoittavan, kuinka tutkimus ja innovaatio voivat tuoda ratkaisuja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin. Haun ennakoidaan sulkeutuvan tammikuun 2021 lopulla. 

Lisätietoja: 
Komission tiedote