Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 14.5.2020

Komissio on julkaissut ohjepaketin koskien turvallista matkailua ja matkailualan elpymistä Euroopassa

Euroopan komissio on julkaissut paketin, joka koostuu ohjeistuksista ja suosituksista matkailualalle. Niiden tavoitteena on auttaa jäsenvaltioita poistamaan matkustusrajoitukset, sekä antaa matkailuyrityksille mahdollisuuden avata toimintansa jälleen noudattaen samalla terveysviranomaisten suosituksia. Lisäksi paketin avulla autetaan EU:n matkailualaa toipumaan koronakriisistä tukemalla yrityksiä.  

Julkaistu matkailu- ja liikennepaketti sisältää: 

  • Strategian matkailualan elpymistä varten vuonna 2020 ja sen jälkeen  
  • Yhteisen toimintatavan vapaan liikkuvuuden palauttamiseksi ja rajoitteiden poistamiseksi EU:n sisällä hallitusti ja koordinoidusti 
  • Ohjeet, joilla tuetaan liikenteen asteittaista palauttamista matkustajien ja henkilöstön turvallisuutta vaarantamatta 
  • Suosituksen, jonka tavoitteena on tehdä matka-arvoseteleistä houkutteleva vaihtoehto kuluttajille käteiskorvauksien sijaan  
  • Kriteerit matkailualan vähitellen avaamiseksi, ja joiden avulla laatia majoituspalveluille ohjeet varotoimenpiteistä 

Lisäksi komission tavoitteena on tukea matkailualaa muilla toimenpiteillä, kuten varmistamalla matkailuyritysten likviditeetti esimerkiksi joustavien valtiontukisääntöjen kautta. Matkailualan yrityksiä tuetaan myös EU-rahoituksen kautta, kuten Euroopan investointirahaston rahoituksella, jota on myönnetty 8 miljardia euroa 100 000:lle kriisistä kärsivälle yritykselle. Lisäksi SURE-ohjelman kautta myönnetään yhteensä 100 miljoonaa euroa taloudellista tukea, jotta yritykset voivat säästää työpaikkoja. Komissio tukee myös esimerkiksi uudelleenkouluttamista erityisesti kausityöntekijöiden. 

Lisätietoa: 
Komission tiedote