Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 12.5.2020

Vuoden 2020 Verkkojen Eurooppa -välineen Telecom haku on avoinna

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston hallinnoiman Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) Telecom -haku on avoinna. Rahoitusta on tarjolla 31,4 miljoonaa euroa, jolla on tarkoitus tukea Euroopan rajat ylittävien digitaalipalveluiden infrastruktuurin (DSI) kehittämistä. Haun tavoitteena on edesauttaa sekä Euroopan julkishallinnon että yritysten kytkeytymistä digitaalisiin palveluihin. Rahoitushaku on jaoteltu seitsemään eri temaattiseen osa-alueeseen:

  • Automated Translation (4 milj.) 
  • Blockchain (3 milj.) 
  • eDelivery (0,9 milj.) 
  • eIdentivication & eSignature (3 milj.) 
  • European Platform for Digital Skills and Jobs (6,5 milj.) 
  • Europeana (3 milj.) 
  • Safer Internet (11 milj.) 

Rahoitus on suunnattu julkisille toimijoille, kuten valtioille ja kunnille, sekä yksityisille yrityksille ja projekteille. Hakemus voidaan tuottaa myös kumppanuuksissa, jotka voivat olla julkisen ja yksityisen sektorin yhdistelmiä. Haku on avoinna 25.6.2020 saakka ja niiden tulokset on tarkoitus julkaista joulukuussa 2020.

Lisätietoja: 
Haun verkkosivut 
Tietoa hausta