Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 12.5.2020

Fit for Future –foorumille etsitään asiantuntijoita

Euroopan komissio on käynnistänyt Fit for Future –foorumin, jonka tavoitteena auttaa komissiota yksinkertaistamaan lainsäädäntöä ja keventämään sääntelyä. Sen avulla halutaan myös varmistaa, että lainsäädännön avulla voidaan tulevaisuudessa vastata tehokkaasti uusiin haasteisiin. Foorumi kokoaa yhteen viranomaisia kansallisilta, alueellisilta ja paikallisilta tasoilta sekä sidosryhmien edustajia eri politiikan aloilta. Se koostuu hallitusten edustajien ryhmästä ja sidosryhmien edustajien ryhmästä. 

Komissio hakee nyt asiantuntijoita sidosryhmien edustajien ryhmään. Hakijoiden odotetaan muun muassa edustavan pk-yrityksiä, työmarkkinaosapuolia ja kansalaisjärjestöjä, joilla on kokemusta EU-lainsäädännön soveltamisesta. Lisätietoa hakukriteereistä löytyy täältä. Haku on avoinna 19. kesäkuuta 2020 asti.  

Lisätietoa: 
Fit for Future -foorumin nettisivut 
Komission tiedote