Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Alue- ja kaupunkipolitiikka | 12.5.2020

Käsikirja laajakaistan käyttöönotosta maaseudulla ja syrjäisillä alueilla on julkaistu

Euroopan komissio on julkaissut uuden käsikirjan, jonka tavoitteena on auttaa vastaamaan haasteisiin, joita laajakaistan käyttöönotossa maaseudulla mahdollisesti ilmenee. Käsikirja on suunnattu maaseutupolitiikan päätöksentekijöille ja laajakaistaprojektien johtajille, jotka haluavat ottaa käyttöön nopeita verkkoja syrjäisillä alueilla.  

Käsikirja on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan muun muassa EU:n laajakaistatavoitteita, maaseutujen ja syrjäisten alueiden laajakaistainvestointeja sekä EU:n rahoituslähteitä. Toisessa osassa esitellään hyviä käytäntöjä ja menestystekijöitä, joita maaseudut ja syrjäiset alueet ovat käyttäneet ratkaistakseen laajakaistayhteyksien ongelmia. Esimerkit perustuvat kahteentoista toteutettuun laajakaistaprojektin. 

Lisätietoja: 
Laajakaistakäsikirja: ‘Facing the challenges of broadband deployment in rural and remote areas´ 
Komission tiedote 
Nopea laajakaista - Investointiopas