Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Maa- ja metsätalous, biotalous | 8.5.2020

Komissio on hyväksynyt Suomen 40 miljoonan euron tukipaketin koronaviruksesta kärsiville maatalouden ja kalatalouden yrityksille

Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen 40 miljoonan euron tukiohjelman maatalouden ja kalatalouden yritysten auttamiseksi. Tukiohjelma on hyväksytty komission tilapäisten valtiontukipuitteiden nojalla. Julkisella tuella helpotetaan Covid-19 epidemiasta kärsivää maatalouden alkutuotantoa 30 miljoonalla eurolla, sekä kalatalous- ja vesiviljelyalaa 10 miljoonalla eurolla. Valtio myöntää tuen suorina avustuksina.  
 
Komission mukaan Suomi täyttää tilapäisissä valtiontukipuitteissa nimetyt edellytykset. Lisäksi komissio katsoo, että valtion toimenpiteet ovat EU-lain ja EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisia.  

Lisätietoja: 
Tilapäiset puitteet valtiontukitoimenpiteille 
Komission tiedote